لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Black Summer - First Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2019
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Black.Summer.S01E08.XviD-AFG   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top | پایان فصل اول 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E08.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTG   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top | پایان فصل اول 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E08.iNTERNAL.MULTi.1080p.WEB.x264-CARAPiLS   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top | پایان فصل اول 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E08.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top | پایان فصل اول 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E08.720p.WEBRip.x264-STRiFE   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top | پایان فصل اول 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E08.720p.WEBRip.X264-METCON   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top | پایان فصل اول 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E08.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top | پایان فصل اول 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E08.720p.HEVC.x265-MeGusta   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top | پایان فصل اول 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E08.480p.x264-mSD   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top | پایان فصل اول 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E08.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top | پایان فصل اول 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E07.The.Tunnel.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E07.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTG   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E07.iNTERNAL.MULTi.1080p.WEB.x264-CARAPiLS   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E07.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E07.720p.WEBRip.x264-STRiFE   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E07.720p.WEBRip.X264-METCON   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E07.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E07.480p.x264-mSD   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E07.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E06.XviD-AFG   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E06.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTG   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E06.iNTERNAL.MULTi.1080p.WEB.x264-CARAPiLS   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E06.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E06.720p.WEBRip.x264-STRiFE   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E06.720p.WEBRip.X264-METCON   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E06.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E06.480p.x264-mSD   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E06.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E05.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTG   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E05.iNTERNAL.MULTi.1080p.WEB.x264-CARAPiLS   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E05.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E05.720p.WEBRip.x264-STRiFE   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E05.720p.WEBRip.X264-METCON   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E05.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E05.480p.x264-mSD   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E05.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E04.XviD-AFG   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E04.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTG   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E04.iNTERNAL.MULTi.1080p.WEB.x264-CARAPiLS   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E04.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E04.720p.WEBRip.x264-STRiFE   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E04.720p.WEBRip.X264-METCON   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E04.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E04.480p.x264-mSD   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E04.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   TAMAGOTCHi
▓░╠▷🔥Tamagotchi🔥 || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E03.Summer.School.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E03.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTG   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E03.iNTERNAL.MULTi.1080p.WEB.x264-CARAPiLS   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E03.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E03.720p.WEBRip.x264-STRiFE   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E03.720p.WEBRip.X264-METCON   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E03.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E03.480p.x264-mSD   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E03.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   .Cardinal.
▓░╠▷Cardinal آریـن || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top  
Farsi/Persian Black.Summer.S01E02.XviD-AFG   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E02.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTG   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E02.iNTERNAL.MULTi.1080p.WEB.x264-CARAPiLS   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E02.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E02.720p.WEBRip.x264-STRiFE   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E02.720p.WEBRip.X264-METCON   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E02.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E02.480p.x264-mSD   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E02.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   _SinCities_
▓░╠▷ سینا صداقت || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E01.XviD-AFG   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E01.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTG   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E01.iNTERNAL.MULTi.1080p.WEB.x264-CARAPiLS   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E01.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-STRiFE   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E01.720p.WEBRip.x264-STRiFE   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E01.720p.WEBRip.X264-METCON   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E01.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E01.480p.x264-mSD   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top 
Farsi/Persian Black.Summer.S01E01.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-NTG   carelless_whissper
▓░╠▷ مــــریم || iMovie-DL.Co ، Show-Time.Top